Staff yr ysgol

Pennaeth / Athrawes dosbarth
Mrs Cathryn Davey

Athrawes Cyfnod Sylfaen
Miss Kylie Williams

Miss Angharad Jones (Dros cyfnod Mamolaeth)

Cymhorthydd dosbarth
Miss Jean Evans

Cogyddes
Mrs Mair Davies

Goruwchwylwraig amser cinio
Miss Jean Evans

Glanhawraig â gofal
Ms Linda Parry Jones