Gwisg Ysgol

Mae’r plant yn gwisgo gwisg ysgol sef trowsus/sgert lwyd, crys polo glas golau a chrys chwys neu gardigan glas tywyll.  Mae’r cardigan, crysau chwys a pholo a chrysau-t ar gael ar gyfer Addysg Gorfforol.  Gellir archebu gwisg ysgol yn uniongyrchol gan ‘Canolfan Crys-T Gwynedd’ sydd drws nesaf ond un i’r ysgol.  Gallwch gysylltu â Mr Jason Hudgell, y perchennog, ar 01766 522733.