Trefn y Diwrnod

Amserlen y diwrnod 

Bore    9 – 12 o’r gloch (9-11 Meithrin)

09:00 – 10:30
10:30 – 10:45  Amser Chwarae
10:45 – 12:00
12:00 – 1:00     Cinio

Prynhawn       1 – 3 o’r gloch (Babanod)      1 – 3.30 o’r gloch (Iau)

1:00 – 2:15
2:15 – 2:30       Amser Chwarae
2:15 – 3:00       Babanod
2:30 – 3:30       Iau