Rhieni

O Ddydd i Ddydd

Ap Ysgol

agsdix-null

Cinio Ysgol

Clwb Brecwast

Clybiau ar ôl ysgol

Cyrraedd yr ysgol

agsdix-null

Gwisg Ysgol

agsdix-null

Llawlyfr Ysgol

agsdix-null

Trefn y Diwrnod

Eraill
agsdix-null

Adroddiad Arolygiad Eglwys

Adroddiad Estyn

Amddiffyn Plant

agsdix-null

Trefn Gwyno

agsdix-null

Tymhorau a Gwyliau Ysgol