Rhieni

O Ddydd i Ddydd

Ap Ysgol

agsdi-soup

Cinio Ysgol

Clwb Brecwast

Clybiau ar ôl ysgol

Cyrraedd yr ysgol

agsdi-tshirt

Gwisg Ysgol

agsdi-notebook

Llawlyfr Ysgol

agsdi-list

Trefn y Diwrnod

Eraill
agsdi-notebook-2

Adroddiad Arolygiad Eglwys

Adroddiad Estyn

Amddiffyn Plant

agsdi-notebook-2

Trefn Gwyno

agsdi-calendar

Tymhorau a Gwyliau Ysgol